"Fotoğraf, ışığın kaydedilmesi anlamına geliyor. İlk fotoğraf makinesi, önü mercekli ışık geçirmez kutuydu. 1802'de İngiltere'de Thomas Wedgwood, gümüş nitratlı kağıt ya da deri üstüne görüntü kaydetti ama görüntü sabitleşmedi. 1827'de Niepce, duyarlı levha üzerine ilk görüntüyü saptadı. Bir manzara resmi için, duyarlı tabakaya poz süresi sekiz saatti. Ressam Daguerre, bir ucunda mercek, öbüründe buzlu cam olan karanlık kutuda görüntü elde edip taslaklarını bunun üstüne yapıyordu. Daguerreotype adıyla anılan yöntemi dünyaya yayıldı. 1840'larda ABD'de her kentte bir daguerreotype sanatçısı vardı. 1840'da Talbot, fotoğraf kağıdının duyarlığını arttırdı. Fotoğrafçılıkta devrim, cam negatiflerin elde edilmesini sağlayan işlemle oldu. İngiliz Archer, cam negatiften fotoğraf kağıdına baskı yaptı. 1868'de trikromi yoluyla renkli baskı olanağı sağlandı. 1887'de Rahip Hannibal Goodwin, gümüş bromür emülsiyonlu selüloit film önerdi. 1889'de Eastman Kodak Company tarafından makaralara sarılmış ve yaprak filmler çıkarıldı. Ateşe dayanıklı asetat çıkınca cam film tümden kalktı. 1935'de ilk renkli film, 1940'larda anında baskı polaroid bulundu. Digital görüntü kaydına ulaşan süreç fotoğrafı geniş kitleye taşıdı."

İlk başlarda anları dondurmaya yarayan fotoğraf makineleri (o zamanların deyimi ile kara kutular) daha sonraları bir sanat dalı olmaya başlamış. O günlerden bugünlere uzanan fotoğrafçılık sanatı, şimdi dijital fotoğrafçılık olarak adlandırılıyor.

Eskiden, çok eskiden beri insanlar, anılarını saklamak, önemli olayları kendilerinden sonraki nesillere aktarmak için resimler çizmişler, heykeller yapmışlar, yazıtlar hazırlamışlardır. İnsanların anıları adeta dondurup saklama isteği çok eskilere dayanmaktadır. Fakat gerçek görüntüsüne çok yakın bir şekilde hayattan bir sahneyi 2 boyutlu olarak saklamak ancak 1800'lü yıllardan sonra başarılmıştır.

Fotoğraf makinesinin icadı ile başlayan serüven, hemen her teknolojik üründe olduğu gibi hızlı bir seyir izlemiştir. Küçüklüğümüzde köşe başlarında tek tük gördüğümüz, yaşlı amcaların kullandığı flaşsız, körüklü fotoğraf makinelerinden stüdyolarda çekilen renkli fotoğraflara, ele avuca sığabilecek kadar küçük, elle sarılan (ve erbabı olmayanların makaralarca pozu düzgün takamayıp heba ettiği) uzak doğu kökenli pratik makinelerden çift motorlu, saklanıp gizlenebilen flaşlı, zoom'lu makinelere, sadece gerçek ustaların kullanabileceği ve ustasının elinden mükemmel sonuçlar üreten Zenith'lerden ennihayet son bir kaç yıl içinde sayıları, markaları, yetenekleri hızla artan dijital fotoğraf makinelerine...

Artık her evde ve her elde olmak üzere bu makineler çoğaldı ve önemli olaylardan çok bütün anları ve anıları kaydetmeye yarayan bir araç oldu.

Dijital FotoğrafçılıkKaynaklar:

Türk Tarih Vakfı (www.tarihvakfi.org.tr )
Dijital Fotoğraf Rehberi (Fujifilm'in hazırladığı National Geographic Türkiye eki)
Hepsikamera.com (www.hepsikamera.com)
PCLabs (www.pclabs.gen.tr)